Khử Trùng, Khuẩn Bệnh Viện

Khử Trùng, Khuẩn Bệnh Viện

Khác với những loài côn trùng, chuột bọ mà chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng, vi trùng, vi khuẩn là những thực thể rất nhỏ, mắt người không nhìn thấy được, có những loài có ích và cũng có nhiều loài gây hại đến sức khỏe của con người. Chúng hiện diện khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và sẵn sàng gây hại bất cứ lúc nào. Ngoài sức khỏe con người, chúng còn có thể gây bệnh nguy hiểm cho mọi nhà.

Chi tiết
Phun thuốc sát trùng, sát khuẩn

Phun thuốc sát trùng, sát khuẩn

Dịch vụ phun thuốc sát trùng, sát khuẩn OH YES PEST – đạt chuẩn ISO9001:2015

Chi tiết
Quảng cáo mới - KR
Kiểm soát côn trùng