Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH OH YESPEST CONTROL TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng2019-02-26
Cần tuyển 02 nam lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm xử lý côn trùng.
Lương 6 - 10tr
CÔNG TY TNHH OH YESPEST CONTROL TUYỂN DỤNG

Cần tuyển 02 nam lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm xử lý côn trùng.
Lương 6 - 10tr

위로 가기